WPROWADZENIE

Pracownicy i studenci Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzą prace dokumentacyjne na cmentarzach Podola od roku 1998. Niemal od początku (1999) koncentrujemy się na terenie dawnego Województwa Tarnopolskiego, gdzie zinwentaryzowaliśmy cmentarze powiatów borszczowskiego (1999-2000), czortkowskiego (2001-2006), zaleszczyckiego (2005), buczackiego (2006-2007), kopyczynieckiego (2008-2009) i trembowelskiego (2010-2012). Jesienią 2016 r. rozpoczęliśmy pracę nad cmentarzami powiatu tarnopolskiego, począwszy od stolicy regionu – Tarnopola, zaś od 2017 kontynuujemy na cmentarzach powiatu.

Prowadzone prace obejmują nagrobki powstałe przed 1945 rokiem, które mają napisy zapisane w alfabecie łacińskim. Pod względem chronologicznym jako graniczny przyjmujemy rok 1945. Jest to dla nas zamknięcie pewnego etapu historycznego – wspólnego dziedzictwa tych ziem; kształtowanego w obrębie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tradycji podtrzymywanej w okresie zaborów, a do pewnego stopnia kontynuowanej w okresie II Rzeczpospolitej. Dziedzictwo to stanowi dzisiaj wspólną historię przede wszystkim Ukrainy i Polski, ale też Łemków, Ormian, Żydów, a w jakim stopniu też wielu innych narodowości – poddanych dawnych Austro-Węgier, Rosjan, Niemców… Historia ta chociaż momentami trudna i bolesna, stworzyła wielonarodową kulturę Podola. To właśnie jej wycinek chcemy udokumentować naszymi pracami. Mamy nadzieję, że wraz z prowadzonymi przez stronę ukraińską badaniami dotyczącymi pomników z napisami cyrylicą, stworzą one wielobarwny obraz tego regionu.

Obecnie udostępniamy wyniki prac przeprowadzonych w roku 2016 na Cmentarzu Mikulinieckim w Tarnopolu oraz prac wykonanych w roku 2017. W przyszłości mamy nadzieję zdigitalować wcześniej zebrane materiały. Część z nich ukazała się już drukiem: Cmentarze powiatu borszczowskiego, Cmentarze powiatu czortkowskiego, Cmentarz w Buczaczu, Cmentarze powiatu zaleszczyckiego, Cmentarze powiatu buczackiego (w druku), a kolejne powiaty kopyczniecki i trembowelski są przygotowywane do wydania. Wyniki prac, pod postacią kart inwentaryzacyjnych, udostępniane są również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Archiwum Akt Nowych.

Opracowanie naukowe katalogu Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski

LISTA MIEJSCOWOŚCI POWIATU TARNOPOLSKIEGO, W KTÓRYCH WYKONANE ZOSTAŁY PRACE W ROKU 2017

Bajkowce Gmina Łozowa БАЙКІВЦІ
Cebrów Gmina Cebrów ЦЕБРІВ
Chodaczków Wielki Chodzaczków Wielki ВЕЛИ́КИЙ ХОДА́ЧКІВ
Czartoryja Gmina Mikulińce МИРОЛЮБІВКА
Czernichów (Czernichowce, Czerniechów) Gmina Jankowce
Czernielów Mazowiecki Gmina Borki Wielkie СОБОРНЕ
Czernielów Ruski Gmina Borki Wielkie ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ
Czołhańszczyzna Gmina Borki Wielkie
Czystyłów Gmina Hłuboczek-Wielki ЧИСТИЛІВ
Dmuchawiec Gmina Kozłów II ДМУХІВЦІ
Dołżanka Gmina Janówka ДОВЖА́НКА
Domamorycz Gmina Kozłów II ДОМА́МОРИЧ
Draganówka Gmina Janówka ДРАГАНІ́ВКА
Dubkowce Gmina Ihrowica ДУБIВЦI
Hladki Gmina Jankowce ГЛЯДКИ
Hłuboczek Wielki Gmina Hłuboczek-Wielki ВЕЛИКИЙ ГЛИБОЧОК
Horodyszcze Gmina Jankowce ГОРОДИЩЕ
Horodyszcze Gmina Jastrzębowo ГОРОДИЩЕ
Ihrowica Gmina Ihrowica ІГРОВИЦЯ
Isypowce Gmina Cebrów ВИСИПІВЦІ
Iwaczów Dolny Gmina Ihrowica ІВАЧІВ ДОЛІШНІЙ
Jankowce Gmina Jankowce ІВАНКІВЦІ
Janówka Gmina Janówka ІВАНІВКА
Kokutkowce Gmina Cebrów КОКУТКІВЦІ
Konopkówka Gmina Mikulińce КОНОПКIВКА
Kozłów Gmina Kozłów I КОЗЛІВ
Krzywki Gmina Mikulińce КРИ́ВКИ
Kurniki Szlacheckie Gmina Łozowa КУРНИКИ
Ludwikówka Gmina Mikulińce OBECNIE ДВОРІЧЧЯ
Ładczyn Gmina Mikulińce ЛАДИЧИН
Łozowa Gmina Łozowa ЛОЗОВА
Łuczka Gmina Mikulińce ЛУЧКА
Łuka Wielka Gmina Mikulińce ВЕЛИКА ЛУКА
Małaszowce Gmina Jankowce МАЛАШІВЦІ
Mikulińce Gmina Mikulińce МИКУЛИНЦІ
Myszkowice Gmina Mikulińce МИШКОВИЧІ
Pleszkowce Gmina Jankowce ПЛЕСКІВЦІ
Poczapińce Gmina Janówka ПОЧАПИНЦІ
Pokropiwna Gmina Kozłów II ПОКРОПИВНА
Smykowce Gmina Borki Wielkie
Stechnikowce Gmina Łozowa СТЕГНИКІВЦІ
Stupki Gmina Borki Wielkie СТУПКИ
Szlachcińce Gmina Łozowa ШЛЯХТИНЦI
Wola Mazowiecka Gmina Mikulińce
Zabojki Gmina Janówka

PROJEKT DOKUMENTACJI CMENTARZY REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (OD ROKU 2016), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA

REALIZACJA PROJEKTU JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POLSKIM TOWARZYSTWEM KULTURALNO-OŚWIATOWYM W TARNOPOLU

PROJEKT REALIZOWANY JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM NA JEGO POSZCZEGÓLNE ETAPY

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region północny
Grant przyznany przez Senat RP

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region południowy
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Środki na podtrzymanie potencjału badawczego (2016)

CMENTARZE PODOLA – ŹRÓDŁO DO BADAŃ NAD SZTUKĄ I HISTORIĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASI MECENASI

 

 

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

 

ORGANIZATORZY PROJEKTU