CMENTARZE TARNOPOLSZCZYZNY TOM 1

Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945) tom 1

КЛАДОВИЩА КОЛИШНЬОГО ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПОВІТУ Каплиці, гробниці і надгробки з написами, записаними латинськими літерами (1800-1945) том 1

POBIERZ WERSJĘ PDF 

LUB PRZECZYTAJ NA ACACEMIA.EDU

Biblioteki, w których można znaleźć wersję papierową publikacji:

KATALOG KARO

KATALOG NUKAT

Biblioteka Kongresu

Biblioteki w Tarnopolu, do których książka została przekazana:

Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Kulturalno Oświatowego w Tarnopolu

SPIS TREŚCI / ЗМІСТ:

WSTĘP
ANNA SYLWIA CZYŻ, BARTŁOMIEJ GUTOWSKI

ВСТУП
АННА СИЛЬВІА ЧИЖ, БАРТОЛОМЄЙ ҐУТОВСКІ

HISTORIA CMENTARZY NA TERENIE DAWNEGO POWIATU
TARNOPOLSKIEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH PRAC
DOKUMENTACYJNYCH
BARTŁOMIEJ GUTOWSKI

ІСТОРІЯ КЛАДОВИЩ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОГО
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПОВІТУ У СВІТЛІ ПОПЕРЕДНІХ
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ
БАРТОЛОМЄЙ ҐУТОВСКІ

KLASYCYSTYCZNE NAGROBKI NA CMENTARZACH
DAWNEGO POWIATU TARNOPOLSKIEGO
ANNA SYLWIA CZYŻ

КЛАСИЦИСТИЧНІ НАДГРОБКИ НА КЛАДОВИЩАХ
КОЛИШНЬОГО ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПОВІТУ
АННА СИЛЬВІА ЧИЖ

JEZUICI W TARNOPOLU I ICH KWATERA
NA CMENTARZU MIKULINIECKIM
JOANNA BARAŃSKA, ZOFIA URBAN

ЄЗУЇТИ В ТЕРНОПОЛІ І ЇХ ГРОБНИЦЯ НА МИКУЛИНЕЦЬКОМУ
КЛАДОВИЩІ
ЙОАННА БАРАНЬСКА, ЗОФІА УРБАН

KAPLICE, GROBOWCE I NAGROBKI Z INSKRYPCJAMI ŁACIŃSKIMI
NA CMENTARZACH POWIATU TARNOPOLSKIEGO W ŚWIETLE
DOTYCHCZASOWYCH PRAC INWENTARYZACYJNYCH
BARTŁOMIEJ GUTOWSKI

КАПЛИЦІ, ГРОБНИЦІ І НАДГРОБКИ З ЛАТИНСЬКИМИ
НАПИСАМИ НА КЛАДОВИЩАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО
ПОВІТУ У СВІТЛІ ПОПЕРЕДНІХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИХ РОБІТ
БАРТОЛОМЄЙ ҐУТОВСКІ

FOTOGRAFIE
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

АЛЬБОМ ФОТОГРАФІЇ
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA