CMENTARZE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO

PROJEKT DOKUMENTACJI CMENTARZY REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (OD ROKU 2016), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA

REALIZACJA PROJEKTU JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POLSKIM TOWARZYSTWEM KULTURALNO-OŚWIATOWYM W TARNOPOLU

PROJEKT REALIZOWANY JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM PRZYZNANYM NA JEGO POSZCZEGÓLNE ETAPY:
Grant przyznany przez Senat RP (2017) (ETAP 3)
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2017) (ETAP 2)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  (2016) (ETAP 1)

CMENTARZE TARNOPOLSZCZYZNY TOM. 1, POD RED. ANNY SYLWII CZYŻ I BARTŁOMIEJA GUTOWSKIEGO

WPROWADZENIE (ВВЕДЕННЯ)

KATALOG NAGROBKÓW (БАЗА НАГРОБКІВ)

GALERIA (ГАЛЕРЕЯ)

PLANY CMENTARZY (ПЛАНИ КЛАДОВИЩ)

SŁOWNICZEK (СЛОВНИЧОК)

WYKONAWCY (ВИКОНАВЦІ)

KONTAKT (КОНТАКТИ)

NASI MECENASI

 

 

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

 

ORGANIZATORZY PROJEKTU