CMENTARZE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO

PROJEKT DOKUMENTACJI CMENTARZY REALIZOWANY JEST PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW WE WSPÓŁPRACY Z  FUNDACJĄ ROZWOJU I INICJATYW SPOŁECZNYCH ORAZ FUNDACJĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ GÓRY HISTORII (W ROKU 2017), A DO ROKU 2013 ZE STOWARZYSZENIEM WSPÓLNOTA POLSKA

REALIZACJA PROJEKTU JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POLSKIM TOWARZYSTWEM KULTURALNO-OŚWIATOWYM W TARNOPOLU

PROJEKT REALIZOWANY JEST DZIĘKI OTRZYMYWANYM DOTACJOM NA JEGO POSZCZEGÓLNE ETAPY

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu zbaraskiego cz. 1
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2018)

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego – dokończenie prac
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region północny
Grant przyznany przez Senat RP (2017)

Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region południowy
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) (2017)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Środki na podtrzymanie potencjału badawczego (2016)

 

WPROWADZENIE (ВВЕДЕННЯ)

KATALOG NAGROBKÓW (БАЗА НАГРОБКІВ)

PUBLIKACJE (ВИДАННЯ)

WYSTAWA I GALERIA  (ГАЛЕРЕЯ)

PLANY I MAPY  (ПЛАНИ КЛАДОВИЩ)

SŁOWNICZEK (СЛОВНИЧОК)

WYKONAWCY (ВИКОНАВЦІ)

KONTAKT (КОНТАКТИ)

 

NASI MECENASI

Senat Rzeczypospolitej Polskiej (2017)

ORGANIZATORZY PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju i Inicjatyw Społecznych (2018)

Fundacja Świętokrzyska Góry Historii (2017)

 

NASI PARTNERZY