Czernielów Mazowiecki – Соборне

Zdjęcie nagrobka rodziny Podleskich z Czernielowa Mazowieckiego (Soborne) sprzed 1939 r.

 

Fot. Bartłomiej Gutowski, 2017