Czernielów Mazowiecki – Соборне

Fot. archiwalne (przed 1939)

Fot. Bartłomiej Gutowski, 2017