WYSTAWA I GALERIA

WYSTAWA

CMENTARZE TARNOPOLSZCZYZNY – WYSTAWA

PLIK PDF – WERSJA ZMNIEJSZONA (10 MB)

PLIK PDF – WERSJA POWIĘKSZONA (40 MB)

WYSTAWĘ OBECNIE MOŻNA ZOBACZYĆ W WARSZAWIE W KAMPUSIE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRZY ULICY WÓYCICKIEGO 1/3, BUD 23

GALERIA

Cmentarz Mikuliniecki w Tarnopolu – Микулинецький цвинтар у м. Тернополі

CMENTARZE POWIATU TARNOPOLSKIEGO

Baworów – Баворів

Bajkowce – Байківц

Berezowica Wielka – Велика Березовиця

Biała – Бі́ла

Białoskórka – Білоскірка

Borki Wielkie – Великі Бірки

Bucniów – Буцнів

Cebrów – Цебрів

Chodaczków Mały – Мали́й Хода́чків

Chodaczków Wielki – Вели́кий Хода́чків

Czerniechów – чернихів

Czernielów Mazowiecki – Соборне

Czernielów Ruski – Чернелів-Руський

Czystyłów – Чистилів

Denysów – Дени́сів

Ditkowce – Дітківці

Dołżanka – Довжа́нка

Draganówka – Драгані́вка

Dubowce – Дубівці

Dyczków – Дичків

Grabowiec – Грабовець

Hladki – Глядки

Hłuboczek Wielki – Великий Глибочок

Horodyszcze – Городище

Horodyszcze – Городище

Ihrowica – Ігровиця

Isypowce – Висипівці

Iwaczów Dolny – Івачів Долішній

Iwaczów Górny – Івачів Горішній

Jankowce – Іванківці

Janówka – Іванівка

Jastrzębowo – Яструбове

Józefówka  – Йосипівка

Kipiaczka – Кип’ячка

Kobzariwka (dawniej Obarzańce i Zarudzie) – Кобзарівка

Konstantynówka – Костянтинівка

Kokutkowce – Кокутківці

Konopkówka   – Конопкiвка

Kozłów – Козлів

Kozówka – Козівка

Krasówka – Красівка

Kupczyńce – Купчинці

Kurowce – Куровичі

Kutkowce – Кутківці

Ładyczyn  – Ладичин

Łozowa – Лозова

Łuka Wielka – Велика Лука

Marjanka – Мар’янівка

Małaszowce – Малашівці

Mikulińce – Микулинці

Mszaniec – Мшанець

Myszkowice – Мишковичі

Nastasów – Настасів

Nosowce – Носівці

Obarzańce  (patrz Kobzariwka)

Ostrów – Острiв

Petryków – Петриків

Pleszkowce – Плесківці

Plotycz – Плотича

Poczapińce – Почапинці

Pokropiwna – Покропивна

Proniatyń – Пронятин

Proszowa – Прошова

Romanówka – Романівка

Rusianówka – Русанівка

Skomorochy – Скоморохи

Słobódka – Слобідка

Smolanka – Смоля́нка

Smykowce – Смиківці

Stechnikowce – Стегниківці

Stupki – Ступки

Suszczyn  – Сущин

Toustoług – Товстолуг

Worobijówka – Воробіївка

Zabojki – Забойки

Zarudzie (patrz Kobzariwka) – Кобзарівка

Zastawie – Застав’є