Hłuboczek Wielki – Великий Глибочок

Fot. Bartłomiej Gutowski, 2017