Małaszowce – Малашівці

Fot. Bartłomiej Gutowski, 2017