Poczapińce – Почапинці

Fot. Bartłomiej Gutowski, 2017