ВИКОНАВЦІ

Роботи проводяться під керівництвом:
габілітованого доктора Анни Сильвії Чиж і доктора Бартоломєя Ґутовского (dr hab. Anny Sylwii Czyż, dr. Bartłomieja Gutowskiego)

Виконавці (2018)

Kacper Abramczyk

Patryk Babulewicz

Joanna Barańska

Weronika Chrósny

Bartosz Dąbrowski

dr Paweł Drabarczyk

Katarzyna Jachimowicz

Sonia Kisza

Monika Kowalik

Aleksandra Lewandowska

Magda Lucima

Marta Olender

dr Magdalena Olszewska

Adrianna Owczarek

Angelika  Pędzich

Sara  Tarnarzewska

Marcin Tlatlik

Maciej Tyszka

Zofia Urban

Виконавці (2017)

Patryk Babulewicz

Małgorzata Banaszewska

Joanna Barańska

Emil Bochnia

Weronika Chrósny

Anna Czyż

Bartosz Dąbrowski

Patrycja Dymek

Bartłomiej Gutowski

Katarzyna Jachimowicz

Grzegorz Kaczmarek

Karolina Karolak

Iwona Kosyl

Monika Kowalik

Aleksandra Lewandowska

Sylwia  Niedźwiedź

Iza Niemira

dr Magdalena Olszewska

Adrianna Owczarek

Jan Rosiak

Marcin Tlatlik

Maciej Tyszka

Zofia Urban

 

Виконавці (2016)

Joanna Barańska

Agnieszka Borowiecka

Weronika Chrósny

Iza Niemira

Katarzyna Jachimowicz

Monika Krzepińska

dr Magdalena Olszewska

Jan Rosiak

Valeryia Vasko